محصولات مرغ آمین یک از دسته ها و سری محصولات صنایع دست ساز باربد میباشد که تمامی مراحل طراحی و نمونه سازی و ساخت و آبکاری و… در صنایع دست ساز باربد تولید میگردد.این سری از محصولات شامل گردنبند مرغ آمین و انگشتر مرغ آمین و دستبند مرغ آمین و گوشواره مرغ آمین و ست کامل مرغ آمین تهیه و تولید میگردد.

برای فلسفه و قدمت مرغ آمین توضیحات مختصری در ذیل بیان میگردد.

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. در عقاید عامه، این است که گاهی در حین دعا یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن آن نفرین یا آفرین گردد. فرشته‌ای است که در آسمان پرواز می‌کند و مدام آمین می‌گوید و اگر دعایی به آمین او اصابت کند مستجاب می‌شود. البته آمین نام ستاره‌ای نیز هست که به هنگام طلوع آن، دعا مستجاب می‌شود. صنایع دست ساز باربد با بکارگیری از بهترین مواد و دستگاه های مجهز توانست سری کامل محصولات مرغ آمین شامل گردنبند و دستبند و انگشتر و گوشواره مرغ آمین که مرغوبترین نوع از مرغ آمین را تولید و عرضه کند.

آویز پلاک گردنبند باربد طرح مرغ آمین قفس

۷,۵۰۰ تومان

پلاک آویز مرغ آمین که به زیبایی تمام در صنایع دست ساز باربد طراحی و تولید گردیده است.

انگشترباربد طرح مرغ آمین

۱۶,۵۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

دستبند باربد طرح مرغ آمین نگینی

۱۶,۵۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

دستبند باربد مدل مرغ آمین رزینی

۱۵,۵۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

ست باربد طرح مرغ آمین پروانه

۶۰ تومان

ست  مرغ آمین پروانه ای شامل گردنبند پروانه و گوشواره پروانه و دستبند نگینی که در بخش دوم و سوم سریال شهرزاد معرفی گردید و در همه موارد اعم از طراحی و قالب سازی و نمونه سازی و اجرا در صنایع دست ساز باربد تهیه و تولید گردیده است.

لازم به ذکر است که این محصول با جعبه چوبی هدیه تقدیم میگردد.

ست کامل مرغ آمین قفس

۷۱,۰۰۰ تومان

ست کامل مرغ آمین شامل گردنبند قفس و گوشواره قفس و انگشتر و دستبند که در همه موارد اعم از طراحی و قالب سازی و نمونه سازی و اجرا در صنایع دست ساز باربد تهیه و تولید گردیده است.

لازم به ذکر است که این محصول با جعبه چوبی هدیه تقدیم میگردد.

گردنبند باربد طرح مرغ آمین قفس

۲۱,۰۰۰ تومان
گردنبند مرغ آمین قفس یکی از  سری محصولات صنایع دست ساز باربد میباشد که تمامی مراحل طراحی و نمونه سازی و ساخت و آبکاری و... در صنایع دست ساز باربد تولید میگردد.

گردنبند باربد مرغ آمین مدل پروانه

۲۵,۳۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

گوشواره باربد طرح مرغ آمین قفس

۱۱,۲۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

گوشواره باربد مدل مرغ آمین پروانه ای

۱۵,۳۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

نیم ست باربد طرح مرغ آمین پروانه

۴۴,۰۰۰ تومان

مُرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای است که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. معروف است که اگر کسی نیازی داشته باشد و آن را بیان کند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود.

لازم به ذکر است که این محصول با جعبه چوبی هدیه تقدیم میگردد